ANDRAHANDSUTHYRNING


Medlem som önskar hyra ut sin bostadsrätt i andrahand behöver fylla i och lämna in en ansökan till styrelsen om att få hyra ut i andrahand. Ansökan lämnas i styrelsens brevlåda på expeditionen och får avse max ett år. Efter att ansökan lämnats, fattas beslut på nästkommande styrelsemöte som hålls den första helgfria måndagen i månaden under skolterminen, ej under juli och augusti. Vid eventuellt brådskande ärende, kontakta styrelsen via mail. Ansökan ska lämnas in minst en månad innan uthyrningen önskas starta. Styrelsen kan antingen godkänna eller neka ansökan.

 

Anledningar till att styrelsen nekar ansökan kan till exempel vara att bostadsrätten redan hyrts ut under en period om ett år, att det är för många andra medlemmar som redan hyr ut sina bostadsrätter eller att styrelsen finner risk för att andrahandshyresgästen kan komma att missköta sig mot grannar och/eller föreningen. Läs igenom informationen som är samlad i filerna nedan, därefter är du välkommen med din ansökan! 

 

 

Info om andrahandsuthyrning relationen mellan brh och hyresgäst.pdf

 

Info om andrahandsuthyrning relationen mellan föreningen och brh.pdf

 

Ansökan till styrelsen om att få hyra ut i andrahand.pdf

 

Avtal mellan brh och hyresgäst.pdf

 
stäng