CHECKLISTA

Vi har här sammanställt en checklista med punkter för en del av ditt underhållsansvar som bostadsrättsinnehavare i Brf Oden2. 


1 gång i månaden:

 • Kontrollera att vattenlås och ledningar under diskbänken är täta. 
 • Kontrollera att kranar, toaletter och element är täta.
 • Rengör i och runt luftventilerna i taket i varje rum.
 • Spola varmt vatten i köksvasken under några minuter tillsammans med några droppar diskmedel. Detta för att förebygga stopp i rören.
 • Besök www.oden2.se för att få aktuell information om föreningen.


1 till 2 gånger om året:

 • Byt fläktfilter och värmeväxlare samt rengör aggregatet.
 • Kontrollera att dina brandvarnare fungerar.
 • Rengör golvbrunnar och vattenlås. 
 • Rengör bakom kylskåpet på grund av brandrisk.
 • Tvätta av dina fönsterbleck.
 • Se till att vara uppdaterad inför eventuella akuta situationer så att du vet vad du ska göra om skadan inträffar, exempelvis vid eventuellt stopp i hissen, vid brand eller vattenläcka. 
 • Prova att stänga av vattenledningen till hela din bostadsrätt. Var du gör detta kan du läsa mer om handboken. Det är bra att öva på det för att du ska kunna agera snabbt OM du skulle få en akut vattenläcka. Hur snabbt du stänger av vattnet vid en eventuell läcka är avgörande för skadans omfattning.
 • Delta på städdagarna och årsstämman. 
 
stäng