FÖRSÄKRINGAR

Föreningen har en fastighetsförsäkring hos TryggHansa som gör att vi medlemmar är skyddade mot olika typer av skador som exempelvis brand- och vattenskador. 


Alla medlemmar behöver ha en egen hemförsäkring med bostadsrättstillägg. 

 

 

  
stäng