HANDBOKEN


Vi har sammanställt en handbok med kortfattad och nyttig information till dig som är medlem i Brf Oden2. Handboken följer våra stadgar och är ett levande dokument som uppdateras kontinuerligt.


Om du vill får du gärna skriva ut den. Om du inte har möjlighet att skriva ut den är du välkommen till vår expedition för att hämta ut ett exemplar.


Handbok_for_Brf_Oden2_2021.pdf

 

 
stäng