LOKALEN 

 

Föreningen har en kvarterslokal på Odenvägen 32 för max 55 personer. Den får hyras av föreningens medlemmar som fyllt 18 år till en kostnad om 300 kr per tillfälle, max tre dagar i följd. Hyran ska täcka kostnader för el, vatten, slitage av inventarier samt upprustning vid behov. 

 

 

För att hyra kvarterslokalen, gör enligt följande;  


  • Titta i kalendern via länken härwww.boka.se/Oden2lokal  för att se tillgänglighet.

  • Maila info@oden2.se och meddela att du vill hyra lokalen, lämna namn, adress, telefonnummer, datum samt mellan vilka klockslag du önskar hyra. 

  • Du får en bekräftelse på din bokning samt information om hur och var du hämtar och återlämnar nyckeln. Innan återlämning av nyckeln ska lokalen städas, städskåp med utrustning finns i lokalens wc. I samband med att nyckeln lämnas sker betalningen, antingen med kontanter eller med fördel via Swish till 1231659960. Alla sopor tas med från lokalen, det som kan sorteras på miljöstationen. Efter hyrestillfället gör ansvarig i styrelsen en städinspektion. Vid skada eller bristfällig eller utebliven städning debiteras medlemmen som hyrt lokalen den kostnad föreningen betalar till utomstående leverantör för reparation och/eller städning.

  • Mer information finns på tavlan i hallen i kvarterslokalen.

 

 

Ordningsregler för kvarterslokalen.

 

  • Lokalen får inte nyttjas kväll mot söndag till torsdag efter kl 23:00
  • Lokalen får inte nyttjas kväll mot fredag och lördag efter kl 02:00 
  • Rökning och husdjur är förbjudet i lokalen.

    Vid missbruk av ovan riskerar hyrande medlem att portas 1 år från att hyra lokalen. 

 

Kvarterslokalen_baksida.jpgKvarterslokalen_framsida.jpgKvarterslokal_3.jpg

 

 

 

                                                              

 

 

  

Kvarterslokal_5.jpgKvarterslokal_2.jpg


 


 

 

  


 

 


Kvarterslokal_4.jpg

  
 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


  
stäng