PANTBREV


Om du som medlem vill låna med din bostadsrätt som säkerhet kallas det pantsättning och för det behövs ett pantbrev. Det finns väldigt mycket regler kring pantsättning, därfär är det viktigt att du inhämtar kunskap om vad som gäller för just dig och din bostadsrätt.

 

Rutinerna i Oden2 kring pantbrev är följande:

 

  • Skicka pantbrevet till vår ekonomiska förvaltare Fastum.
  • Fastum kontaktar banken eller bolåneinstitutet som kräver pantsättningen.
  • Banken eller bolåneinstitutet kontaktar dig.

 

Här finns mer information om pantsättning:

www.konsumenternas.se

 
stäng