REPARATIONSFOND

Fram till år 2009 avsattes en viss del av hyran till en speciell reperationsfond för varje bostadsrätt. Inga inbetalning har gjorts till fonden efter det. Styrelsen beslutade den 8 mars 2021 att nollställa den reparationsfond som användes fram till 2009. De medlemmar som vid tiden för beslutet hade kvar innestående medel i fonden är informerade via brev om att det innestående beloppet kommer att regleras på hyran. Regleringen kommer att ske från juli 2021 fram tills dess att det innestående beloppet för respektive bostadsrätt i fonden är nollställt. 

 

 

 
stäng