SOPHANTERINGFöreningens matavfall och hushållssopor tas omhand av RenoNorden. De tömmer för det mesta våra kärl på tisdagar men det kan variera. Sopsortering är viktigt för föreningens ekonomi, miljön och för respekt gentemot våra grannar. Därför vill vi att alla våra medlemmar tar sitt ansvar och bidrar till det. Matavfall slängs i de bruna kärlen i soprummen och hushållssopor slängs i de gröna kärlen. 

  

Om ni är osäkra på hur man ska sortera sina sopor finns här instruktioner:

 

Sigtuna kommuns Sopsorteringsguide

eller

Sigtuna Vatten & Renhållnings hemsida

 

 

Avfall som inte är matavfall eller hushållssopor, exempelvis kartonger, slängs på miljöstationerna

vid Preem på Dragonvägen, Sibylla på Stockholmsvägen/Ringvägen eller på återvinningscentralen på Voltgatan 27. Vänligen ta ert ansvar och respektera det!

Föreningens soprum är utrustade och fördelade på adresserna enligt nedan; 

 

Radhusen

 

Blå    =  Tallstigen 3, grusgången bakom Tallstigen 3, 2 gröna 660 liter + 2 kompost

Tallstigen 3 A-C, 5 A-B, 7 A-C, 9 A-B, 11 A-D, 13 A-C (17 st hushåll)

 

Röd   =  Tallstigen 17, intill parkering, 3 gröna 660 liter + 2 kompost

Tallstigen 15 A-B, 17 A-B, 19 A-B, 21 A-B, 27 A-D + SH23 A-G, SH 25 A-B (12+9)

 

Gul    =  Odenvägen 8, intill parkering, 2 gröna 660 liter + 2 kompost

Odenvägen 8 A-B, 10 A-B, 12 A-C, 14 A-C, 16 A-C, 18 A-C (16)

 

Grön  =  Odenvägen 30, intill gatan, 2 gröna 660 liter + 2 kompost

Odenvägen 20 A-B, 22 A-B, 24 A-C, 26 A-D, 28 A-C, 30 A-C, kvartersgård (18)

Flerfamiljshusen på Stationsgatan 21 & 23

 

Stationsgatan 21 A =         2 gröna 660 liter + 2 kompost

Stationsgatan 21 B =         2 gröna 660 liter

Stationsgatan 23 A =         2 gröna 660 liter + 2 kompost

Stationsgatan 23 B =         2 gröna 660 liter + 2 kompost

Stationsgatan 23 C =         2 gröna 660 liter

 

 

 
stäng