Störningar

Ibland så uppstår tyvärr störningar i ett bostadsområde. Det kan vara akuta störningar (till exempel enstaka högljudda fester) eller pågående störningar (till exempel kontinuerligt hög musik, ofta skällande hundar). Gemensamt för båda är att eet kan vara irriterande. Åtgärdplanen ser dock lite olika ut. Här kommer vad som ska göras om man upplever störningar i området.


Akuta störningar

Då ringer man till Störningsjouren.

Man kan även ringa till Sigtuna kommuns trygghetsväktare.

Läs mer om detta här: Trygghetsväktare

 


Långvariga störningar

Om man upplever störning som pågår under en längre tid så ser åtgärdsplanen ut på följande vis:

  1. Prata med den medlem som stör. Här löser sig de flesta problem om man använder en vänlig ton och försöker få till en lösning.

  2. Kontakta styrelsen angående problemet. Påbörja samtidigt en störningsdagbok med information om när störningarna sker. Klockslag, datum och hur länge pågår störningen.

  3. Prata med dina grannar om de också upplever störningarna, om så är fallet meddelar du styrelsen.

  4. Styrelsen pratar med den störande och försöker lösa problemet.

  5. Styrelsen skickar en rättelseanmaning till den störande.

  6. Fortsätter allvarliga störningar så kan det bli tal om uppsägning för den störande. I detta extrema fall måste den medlem som anmält ärendet till styrelsen vara beredd på att vittna i en rättegång.

 
stäng